عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند زرد - کلاس 3 تکتم خاتمی زن 1400/10/5 1400/12/26 یکشنبه 16:00-17:00 1,850,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کاراته کمربند زرد - کلاس 2 سید فرزاد طباطبائی جبلی مرد 1400/10/5 1400/12/24 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:00 2,750,000 حضوری ثبت نام
کاراته کمربند زرد - کلاس 1 تکتم خاتمی زن 1400/10/4 1400/12/26 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,850,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند زرد - کلاس 1 سیدهادی موسوی مرد 1400/10/8 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 19:00-20:30 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کاراته کمربند زرد - کلاس 1 سحر کمالی پور زن 1400/9/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 12:00-13:30 735,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد