*
*
عکس پروفایل

بوسیله کد ملی و کلمه عبورتان می‌توانید به پنل مدیریت خود وارد شوید.

*
*
*

ورود این اطلاعات به منظور صدور گواهینامه آموزش الزامی می‌باشد

*
*
*
*
*
*
*
*

به منظور دریافت پیامک اطلاعات کاربری در صحیح بودن شماره دقت فرمایید.

*
*
*

به منظور دریافت ایمیل اطلاعات کاربری در صحیح بودن آدرس پست الکترونیکی دقت فرمایید.

*

لطفا نحوه آشنایی خود را با مراکز آموزشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری مشخص کنید:

The answer is