عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تربیت شنوایی - کلاس 1 سعید رضایت;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/28 1400/3/22 شنبه 18:00-20:00 5,000,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تربیت شنوایی - کلاس 1 ناصر شکرائی راد زن 1400/2/21 1400/3/31 دوشنبه 12:00-16:00 3,670,000 حضوری ثبت نام