عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تربیت شنوایی - کلاس 1 سعید رضایت;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/18 1400/12/7 شنبه 18:00-19:30 5,000,000 مجازی ثبت نام