عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی چهره - کلاس 1 سعید رحمتی مرد 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-17:30 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی چهره - کلاس 4 شقایق مشهدی مهدی زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 13:00-15:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی چهره - کلاس 3 شقایق مشهدی مهدی زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 13:00-15:00 3,211,009 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی چهره - کلاس 2 شقایق مشهدی مهدی زن 1400/10/1 1400/11/30 چهارشنبه 13:00-15:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
طراحی چهره - کلاس 1 مریم زارعی شمس آبادی زن 1400/10/1 1400/11/30 دوشنبه 16:00-18:00 2,752,293 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد