عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی چهره - کلاس 2 لیلا جدی مند زن 1400/4/5 1400/6/31 سه شنبه 16:30-18:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
طراحی چهره - کلاس 1 سعید رحمتی زن 1400/4/6 1400/5/5 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 1,788,992 حضوری ثبت نام