عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشپزی ملل - کلاس 1 منصوره ملا زن 1400/2/8 1400/2/31 دوشنبه 10:00-11:30 1,100,918 حضوری ثبت نام