عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR CHILDREN Level 16 (C.E.F.C.16) Family and Friends 3b - کلاس 1 منیره تقوی پور;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/1 1400/5/10 یکشنبه - سه شنبه 15:00-16:30 2,155,963 مجازی ثبت نام