عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شاهنامه‌ خوانی (بخش تاریخی) - کلاس 1 فاطمه مرجان صادقی نائینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/13 1400/3/31 شنبه 16:00-17:00 2,000,000 مجازی ثبت نام