عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شعر و قصه 1 (امانت‌داری) - کلاس 2 زهرا بابائی وایقان زن 1400/4/5 1400/4/30 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شعر و قصه 1 (امانت‌داری) - کلاس 1 زهرا بابائی وایقان زن 1400/4/5 1400/4/30 شنبه - چهارشنبه 12:00-13:00 1,009,174 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد