عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیوه های حل مسئله در زندگی - کلاس 5 سوزان سهمانی زن 1400/3/1 1400/3/31 سه شنبه 14:00-18:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه های حل مسئله در زندگی - کلاس 4 سوزان سهمانی زن 1400/3/1 1400/3/31 سه شنبه 14:00-18:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه های حل مسئله در زندگی - کلاس 3 سوزان سهمانی زن 1400/3/1 1400/3/31 سه شنبه 14:00-18:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه های حل مسئله در زندگی - کلاس 2 سوزان سهمانی زن 1400/1/14 1400/3/31 سه شنبه 14:00-18:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیوه های حل مسئله در زندگی - کلاس 1 سوزان سهمانی زن 1400/1/14 1400/3/31 سه شنبه 14:00-18:00 550,459 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد