عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فصیح خوانی قرآن کریم (سطح 2) - کلاس 1 اکرم عالم شکن فینی زن 1400/2/8 1400/3/26 چهارشنبه 10:00-12:00 500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
فصیح خوانی قرآن کریم (سطح 2) - کلاس 1 فاطمه صدیقیان کاشی زن 1400/1/15 1400/3/2 یکشنبه 10:00-11:30 500,000 حضوری ثبت نام