عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-18:30 2,009,175 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 11 (C.E.F.T.11) Solutions I a - کلاس 1 فاطمه زمندی زن 1400/10/2 1400/11/7 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:00-19:30 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد