عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 26(C.E.F.A.26) Speak out UI d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#1935;#ناهید قادری نسب 1400/10/1 1400/12/25 شنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 2,844,037 مجازی ثبت نام