عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 2 (C.E.F.A.2) Speak out Starter b - کلاس 1 فاطمه نوری لواسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/28 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-18:50 1,284,404 مجازی ثبت نام