عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 2 (C.E.F.A.2) Speak out Starter b - کلاس 1 ندا کیانی فر زن 1400/10/14 1400/11/30 یکشنبه - سه شنبه 16:30-18:30 2,009,175 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 2 (C.E.F.A.2) Speak out Starter b - کلاس 2 فاطمه نوری لواسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-18:50 1,834,863 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 2 (C.E.F.A.2) Speak out Starter b - کلاس 1 فاطمه نوری لواسی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/4 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:20 1,834,863 مجازی ثبت نام