عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 2 سیده فاطمه میر رفیع زن 1400/1/17 1400/1/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-17:45 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 1 ابراهیم تکمه داشی مرد 1400/1/18 1400/1/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:15 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 2 فاطمه اسماعیلی مقدم زن 1400/3/4 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:15 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 1 فاطمه اسماعیلی مقدم زن 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 596,331 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تكواندو (كمربند زرد به سبز) - کلاس 1 معصومه پرنیخ زن 1400/2/19 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 14:00-16:00 642,210 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد