عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مقدمات تكواندو (كمربند سفيد به زرد) - کلاس 4 ابراهیم تکمه داشی مرد 1400/10/15 1400/10/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:45-19:00 683,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مقدمات تكواندو (كمربند سفيد به زرد) - کلاس 3 سیده فاطمه میر رفیع زن 1400/10/16 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-17:45 683,487 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مقدمات تكواندو (كمربند سفيد به زرد) - کلاس 2 ابراهیم تکمه داشی مرد 1400/10/6 1400/10/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:45-19:00 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مقدمات تكواندو (كمربند سفيد به زرد) - کلاس 1 سیده فاطمه میر رفیع زن 1400/10/5 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:30-17:45 1,366,973 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مقدمات تكواندو (كمربند سفيد به زرد) - کلاس 2 مجید حاجی سلطانی مرد 1400/9/29 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:00-19:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مقدمات تكواندو (كمربند سفيد به زرد) - کلاس 1 مجید حاجی سلطانی مرد 1400/9/29 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 733,945 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد