عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (13) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7190;#محبوبه موذنی طرقی 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه 18:00-19:00 1,422,018 مجازی ثبت نام