عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (13) - کلاس 1 محبوبه موذنی طرقی ;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/10/29 1400/12/28 چهارشنبه 11:00-12:00 1,422,018 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (13) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5778;#یاسین فرهادی 1400/10/29 1400/12/18 چهارشنبه 16:00-17:00 2,110,090 مجازی ثبت نام