عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 7 (C.E.F.K.7) Pockets 3 Unit (1- 4) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#6841;#زهرا آبادیان 1400/1/14 1400/2/17 شنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 825,600 مجازی ثبت نام