عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روبان دوزی - کلاس 1 مهری قائدی زن 1400/10/19 1400/11/17 یکشنبه 15:30-17:00 2,880,734 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
روبان دوزی - کلاس 1 سعیده سادات سادات حسینی زن 1400/10/1 1400/12/25 دوشنبه 08:00-09:30 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد