عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تفسیر عمومی قرآن کریم ۱ (ترتیبی‌ - موضوعی) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#2036;#فاطمه نخجیری 1400/10/19 1400/11/11 یکشنبه - دوشنبه 08:30-10:00 660,551 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تفسیر عمومی قرآن کریم ۱ (ترتیبی‌ - موضوعی) - کلاس 2 صدیقه ایلخانی زن 1400/10/19 1400/11/24 چهارشنبه 09:00-11:00 577,983 حضوری ثبت نام
تفسیر عمومی قرآن کریم ۱ (ترتیبی‌ - موضوعی) - کلاس 1 صدیقه ایلخانی زن 1400/10/1 1400/11/30 یکشنبه 09:00-11:00 577,983 حضوری ثبت نام