عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تفسیر عمومی قرآن کریم ۱ (ترتیبی‌ - موضوعی) - کلاس 1 فاطمه نخجیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/1 1400/4/26 شنبه - سه شنبه 10:00-11:15 455,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تفسیر عمومی قرآن کریم ۱ (ترتیبی‌ - موضوعی) - کلاس 3 معصومه میرزازاده اسکوئی زن 1400/4/7 1400/6/31 سه شنبه 10:00-11:00 650,000 حضوری ثبت نام
تفسیر عمومی قرآن کریم ۱ (ترتیبی‌ - موضوعی) - کلاس 1 معصومه میرزازاده اسکوئی زن 1400/4/7 1400/6/31 دوشنبه 09:00-10:00 650,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد