عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 2 محبوبه رمضان زاده زن 1400/4/1 1400/6/30 دوشنبه 09:00-10:30 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 محبوبه رمضان زاده زن 1400/4/1 1400/6/30 دوشنبه 10:30-12:00 2,293,578 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR Teenagers Level 2 (C.E.F.T.2) Solutions Elementary b - کلاس 1 عزیزه محمدحسینی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/2 1400/5/13 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,568,808 مجازی ثبت نام