عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 11 (C.E.F.K.11) Jolly Phonics 3 - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#5403;#نرگس محرمی 1400/4/6 1400/5/15 شنبه - چهارشنبه 18:45-19:45 1,137,610 مجازی ثبت نام