عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (10) - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#7185;#الهه شاکری زن 1400/1/30 1400/2/30 پنج شنبه 10:00-12:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (10) - کلاس 3 فریده سادات داداشی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/31 یکشنبه 17:00-18:00 1,238,532 مجازی ثبت نام
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (10) - کلاس 2 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/1/22 1400/3/9 دوشنبه - چهارشنبه 11:30-13:00 963,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (10) - کلاس 1 مرجان ملامحمدرحیمی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/16 1400/2/6 دوشنبه 16:00-17:30 481,652 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (10) - کلاس 1 نفیسه ارجمندیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/23 1400/3/10 دوشنبه 14:00-15:00 1,192,670 مجازی ثبت نام