عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 4 مرضیه قیطانی زن 1400/3/5 1400/4/30 چهارشنبه 09:00-12:00 1,559,634 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه قالی بافی - کلاس 3 مرضیه قیطانی زن 1400/4/23 1400/5/27 چهارشنبه 09:00-12:00 1,252,291 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه قالی بافی - کلاس 2 مرضیه قیطانی زن 1400/3/26 1400/4/30 چهارشنبه 09:00-12:00 1,252,291 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 مرضیه قیطانی زن 1400/3/26 1400/4/16 چهارشنبه 09:00-12:00 1,252,291 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 مرضیه قیطانی زن 1400/4/1 1400/6/31 شنبه 10:00-12:00 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 فاطمه پورجعفر زن 1400/4/5 1400/5/20 دوشنبه - چهارشنبه 09:00-10:30 1,568,807 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
کارگاه قالی بافی - کلاس 1 شهلا شکوفیان زن 1400/4/1 1400/6/1 سه شنبه 10:00-12:00 1,467,889 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد