عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR SPECIAL ADULTS Level 14 (C.E.F.S.A 14) Objective Proficiency b - کلاس 1 سید داود غمیلوئی مرد 1400/1/17 1400/2/21 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 17:30-19:00 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد