عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 16 (C.E.F.T.16) Solutions UI a - کلاس 1 زهره رحیم زاده کلاله;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/20 1400/11/25 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 2,009,175 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 16 (C.E.F.T.16) Solutions UI a - کلاس 1 نرگس محرمی زن 1400/10/1 1400/11/6 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,504,588 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد