عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 16 (C.E.F.T.16) Solutions UI a - کلاس 2 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/21 1400/3/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,284,404 مجازی ثبت نام
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 16 (C.E.F.T.16) Solutions UI a - کلاس 1 سحر قورقی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/10 1400/2/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 16 (C.E.F.T.16) Solutions UI a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/19 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 14:00-17:30 1,376,147 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 16 (C.E.F.T.16) Solutions UI a - کلاس 1 سمیه اسدی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/14 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 1,376,150 مجازی ثبت نام