عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شمع سازی - کلاس 1 مهری قائدی زن 1400/10/13 1400/11/18 دوشنبه 14:00-15:30 2,880,734 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شمع سازی - کلاس 1 آروین قربان زن 1400/10/1 1400/11/30 شنبه 10:00-11:30 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شمع سازی - کلاس 1 آروین قربان زن 1400/10/7 1400/12/27 سه شنبه 10:30-12:00 1,743,120 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شمع سازی - کلاس 1 ریحانه صالح بیگی زن 1400/9/23 1400/10/8 سه شنبه 12:30-14:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شمع سازی - کلاس 1 منیره شاهمرادی کوهستانی زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه 12:00-14:00 1,430,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد