عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 الهه شاکری;#3244;#موسسه آموزش شهر زن 1400/3/1 1400/4/30 پنج شنبه 10:00-12:00 1,422,018 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 سیده فاطمه صالحی تبریز;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/19 چهارشنبه 15:00-16:00 1,239,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
محاسبات ذهنی ریاضی با استفاده از چرتکه سطح (5) - کلاس 1 محبوبه موذنی طرقی ;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/1 1400/3/31 چهارشنبه 18:00-19:00 1,284,405 مجازی ثبت نام