عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 3 زهرا اکبری خانه سر زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:00 1,559,634 حضوری ثبت نام
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 2 زهرا اکبری خانه سر زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,513,762 حضوری ثبت نام
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 زهرا اکبری خانه سر زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:00-15:30 1,559,634 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 6 (طراحی و دوخت لباس شب، نامزدی و عروس) - کلاس 1 زهرا فلاح تفتی زن 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد