عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 17 (C.E.F.T.17) Solutions UI b - کلاس 1 سحر قورقی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/16 1400/3/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:30 1,284,404 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 17 (C.E.F.T.17) Solutions UI b - کلاس 1 فرشته شیرزادی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/1/29 1400/3/29 یکشنبه - چهارشنبه 16:00-17:30 1,467,890 مجازی ثبت نام