عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 17 (C.E.F.T.17) Solutions UI b - کلاس 1 بهنوش داربام;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 18:30-20:00 2,009,175 مجازی ثبت نام