عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 نگین برجی زن 1400/4/5 1400/4/30 شنبه - چهارشنبه 16:45-17:45 1,422,018 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 2 ندا صفری زن 1400/3/30 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 علیرضا محمودی مرد 1400/3/27 1400/4/31 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:00-13:00 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 2 ندا صفری زن 1400/4/1 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-18:00 805,000 حضوری ثبت نام
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 ندا صفری زن 1400/4/1 1400/4/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 16:00-17:00 880,700 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
ژیمناستیک (پیش سطح1) - کلاس 1 مهوش کیانی زن 1400/4/14 1400/5/16 یکشنبه - سه شنبه 16:30-17:30 920,000 حضوری ثبت نام