عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت بیجان - کلاس 1 فاطمه راسته زن 1400/10/1 1400/12/25 یکشنبه - سه شنبه 15:00-17:00 1,651,376 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت بیجان - کلاس 1 آزیتا کاظمی شریعت پناهی زن 1400/10/2 1400/12/28 دوشنبه - چهارشنبه 14:30-17:00 1,376,147 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد