عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت بیجان - کلاس 1 مریم نیلچی زن 1400/3/1 1400/3/31 چهارشنبه 15:00-17:00 1,376,150 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت بیجان - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/1/15 1400/3/31 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 1,238,500 حضوری ثبت نام