عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اسکیت - کلاس 3 سحر روزبه زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 18:00-19:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اسکیت - کلاس 1 سحر روزبه زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:00 1,284,404 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اسکیت - کلاس 2 سپیده هاشمی زن 1400/10/19 1400/12/15 یکشنبه 13:00-14:30 1,500,000 حضوری ثبت نام
اسکیت - کلاس 1 سپیده هاشمی زن 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه 13:00-14:30 1,470,000 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اسکیت - کلاس 1 وحید تقوائی جوادزاده مرد 1400/9/28 1400/11/30 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 17:00-20:00 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد