عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
شیمی دوره اول متوسطه – هفتم تا نهم - کلاس 2 راضیه طاهرلو زن 1400/1/29 1400/2/30 شنبه - چهارشنبه 13:00-18:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
شیمی دوره اول متوسطه – هفتم تا نهم - کلاس 1 راضیه طاهرلو زن 1400/1/29 1400/3/31 شنبه - چهارشنبه 13:00-18:00 1,250,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد