عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت - کلاس 3 الهام پاشائی زن 1400/4/14 1400/6/15 دوشنبه 10:00-12:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
طراحی طبیعت - کلاس 2 الهام آهنگران زن 1400/4/6 1400/5/31 یکشنبه 09:00-11:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
طراحی طبیعت - کلاس 1 الهام آهنگران زن 1400/4/6 1400/5/31 یکشنبه 09:00-11:00 1,788,992 حضوری ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
طراحی طبیعت - کلاس 1 سیده معصومه نجفی مرزبالی زن 1400/4/19 1400/5/30 شنبه - چهارشنبه 18:00-20:00 1,559,650 حضوری ثبت نام