عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تجوید تکمیلی (سطح 1) - کلاس 3 ابراهیم کرمانی نژاد مرد 1400/9/9 1400/10/30 سه شنبه 15:00-16:30 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تجوید تکمیلی (سطح 1) - کلاس 2 ابراهیم کرمانی نژاد مرد 1400/10/7 1400/11/12 سه شنبه 15:00-16:30 412,845 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تجوید تکمیلی (سطح 1) - کلاس 1 ابراهیم کرمانی نژاد مرد 1400/10/1 1400/10/30 یکشنبه - سه شنبه 16:00-18:00 651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد