عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مدیریت احساس و هیجان - کلاس 3 زهرا رضائی کوپائی زن 1400/10/23 1400/12/28 یکشنبه 11:00-17:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مدیریت احساس و هیجان - کلاس 2 زهرا رضائی کوپائی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 10:00-13:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مدیریت احساس و هیجان - کلاس 1 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1400/10/1 1400/12/28 چهارشنبه 11:00-17:00 825,689 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد