عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مدیریت احساس و هیجان - کلاس 3 سودابه غیری زن 1400/2/1 1400/3/30 پنج شنبه 12:00-13:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مدیریت احساس و هیجان - کلاس 2 سودابه غیری زن 1400/2/1 1400/3/30 پنج شنبه 11:00-12:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مدیریت احساس و هیجان - کلاس 1 سودابه غیری زن 1400/2/1 1400/3/30 پنج شنبه 10:00-11:00 825,688 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مدیریت احساس و هیجان - کلاس 1 پری ناز علی اکبریان قیه بلاغی زن 1399/12/30 1400/3/30 سه شنبه 13:30-14:30 458,716 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد