عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق 2 - کلاس 2 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی مرد 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:30-17:00 2,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
خط نستعلیق 2 - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه 15:30-17:00 2,651,377 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق 2 - کلاس 1 رضا روحی مرد 1400/10/1 1400/12/28 دوشنبه 16:00-18:00 2,600,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق 2 - کلاس 1 مهناز بابایی زنجانی زن 1400/10/1 1400/12/21 یکشنبه - سه شنبه 14:00-16:00 1,376,146 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق 2 - کلاس 1 زهرا غلامی زن 1400/10/1 1400/12/25 چهارشنبه 15:00-19:00 1,192,500 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد