عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خط نستعلیق 2 - کلاس 1 مرضیه فریدون نیا تویسرکانی زن 1400/4/3 1400/4/31 یکشنبه 15:30-17:00 2,651,377 حضوری ثبت نام