عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 1 سمیه اسدی زن 1400/10/4 1400/10/30 شنبه - چهارشنبه 14:00-15:00 2,018,349 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 1 مهسا ابراهیمی(زبان);#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 14:30-16:30 2,201,835 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 13 (C.E.F.T.13) Solutions I c - کلاس 2 موسسه آموزش شهر;#27;#سمیه اسدی 1400/10/7 1400/11/17 یکشنبه - سه شنبه 17:00-18:30 2,201,835 مجازی ثبت نام