عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 14 (C.E.F.T.14) Solutions I d - کلاس 1 موسسه آموزش شهر;#3890;#فرشته حسنیان 1400/10/8 1400/11/16 شنبه - چهارشنبه 16:30-18:00 2,018,360 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 14 (C.E.F.T.14) Solutions I d - کلاس 1 هانیه احدی زن 1400/10/1 1400/12/28 یکشنبه - سه شنبه 16:00-17:30 2,201,835 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد