عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 6 (C.E.F.K.6) Pockets 2 Unit (5- 9) - کلاس 2 سعیده صالحی احمدآباد زن 1400/11/2 1400/11/30 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 568,900 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
CITIZENSHIP ENGLISH FOR KIDS level 6 (C.E.F.K.6) Pockets 2 Unit (5- 9) - کلاس 1 سعیده صالحی احمدآباد زن 1400/10/4 1400/10/30 شنبه - دوشنبه 13:00-14:00 568,900 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد