عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR ADULTS Level 8 (C.E.F.A.8) Speak out E c - کلاس 1 سعیده آبیار;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/11/10 یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 16:00-17:20 1,834,863 مجازی ثبت نام