عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 2 فاطمه واسعی زن 1400/3/29 1400/6/31 یکشنبه 09:00-11:00 1,743,119 حضوری ثبت نام
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 فاطمه واسعی زن 1400/3/24 1400/3/27 یکشنبه 09:00-11:00 1,500,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 شهلا پارنج زن 1400/3/30 1400/5/20 یکشنبه 08:30-10:30 1,100,918 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
خیاطی 2(الگو و دوخت دامن کلوش و ابداعی) - کلاس 1 معصومه عبادی زن 1400/3/31 1400/5/31 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 10:00-11:30 1,192,661 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد