عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 18 (C.E.F.T.18) Solutions UI c - کلاس 1 بهاره جعفری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/5 1400/11/12 یکشنبه - سه شنبه 15:30-17:30 2,009,175 مجازی ثبت نام