عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 12 (C.E.F.T.12) Solutions I b - کلاس 1 محمدرضا طلائی پاشیری;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/12 1400/5/16 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:30-20:00 1,642,202 مجازی ثبت نام