عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مبانی عکاسی(دیجیتال)- مقدماتی - کلاس 2 بهار اسدی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 16:00-17:00 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
مبانی عکاسی(دیجیتال)- مقدماتی - کلاس 1 بهار اسدی زن 1400/10/1 1400/12/28 شنبه 15:00-16:00 2,018,348 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مبانی عکاسی(دیجیتال)- مقدماتی - کلاس 1 غلامحسن آذری زن 1400/11/1 1400/12/25 یکشنبه 14:00-17:00 1,513,000 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد