عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1402/10/1 1402/11/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 16:00-17:30 4,862,386 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 1 فرزانه قلیزاده مرد 1402/10/1 1402/11/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 15:00-19:00 4,862,386 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 4 فهیمه باقری مرقی زن 1402/11/30 1402/12/29 یکشنبه - سه شنبه 11:00-12:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 3 فهیمه باقری مرقی زن 1402/11/15 1402/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 2 فهیمه باقری مرقی زن 1402/10/11 1402/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 18:00-19:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 1 فهیمه باقری مرقی زن 1402/10/3 1402/12/29 شنبه - دوشنبه - چهارشنبه 19:00-20:00 2,752,294 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
اینترنت - کلاس 2 محمدجعفر محمدی فروهر مرد 1402/9/28 1402/11/23 چهارشنبه 18:00-19:30 2,752,290 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
اینترنت - کلاس 1 محمدجعفر محمدی فروهر زن 1402/9/28 1402/11/30 سه شنبه 17:00-19:00 2,752,290 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد