عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
مبانی فیلم نامه نویسی - کلاس 4 حسام نامی مرد 1400/10/2 1400/12/26 دوشنبه 18:00-20:00 2,960,000 حضوری ثبت نام
مبانی فیلم نامه نویسی - کلاس 3 حسام نامی مرد 1400/10/6 1400/12/26 دوشنبه 18:00-20:00 2,950,000 حضوری ثبت نام
مبانی فیلم نامه نویسی - کلاس 2 حسام نامی مرد 1400/10/6 1400/12/26 دوشنبه 18:00-20:00 3,500,000 حضوری ثبت نام
مبانی فیلم نامه نویسی - کلاس 1 حسام نامی مرد 1400/10/6 1400/12/23 دوشنبه 18:00-20:00 7,000,000 حضوری ثبت نام