عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشنایی با آواز ایرانی - کلاس 1 داوود فیاضی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/10/7 1400/11/26 سه شنبه 17:00-19:00 4,300,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشنایی با آواز ایرانی - کلاس 2 سرخوش شهبازی مرد 1400/10/11 1400/10/30 سه شنبه 13:30-18:50 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
آشنایی با آواز ایرانی - کلاس 1 سرخوش شهبازی مرد 1400/10/11 1400/10/30 سه شنبه 16:00-18:50 2,568,808 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد