عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشنایی با آواز ایرانی - کلاس 1 داوود فیاضی;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/4/8 1400/5/26 سه شنبه 18:00-20:00 4,300,000 مجازی ثبت نام
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
آشنایی با آواز ایرانی - کلاس 2 سرخوش شهبازی مرد 1400/3/30 1400/3/31 سه شنبه 16:00-18:50 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
آشنایی با آواز ایرانی - کلاس 1 سرخوش شهبازی مرد 1400/3/24 1400/5/31 سه شنبه 16:00-18:50 1,926,606 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد