عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تایپ فارسی و لاتین - کلاس 1 فرزانه قلیزاده زن 1402/10/23 1402/11/30 سه شنبه 08:00-09:30 3,211,010 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
تایپ فارسی و لاتین - کلاس 2 فرزانه قلیزاده زن 1402/10/1 1402/11/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 12:30-14:00 4,862,386 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد
تایپ فارسی و لاتین - کلاس 1 فرزانه قلیزاده مرد 1402/10/1 1402/11/30 یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه 11:00-12:30 4,862,386 حضوری ثبت‌نام آنلاین امکانپذیر نمی‌باشد