عنوان دوره نام مربی جنسیت تاریخ شروع تاریخ پایان روزهای کلاس ساعت کلاس مبلغ شهریه (به ریال) نحوه برگزاری
CITIZENSHIP ENGLISH FOR TEENAGERS Level 20 (C.E.F.T.20) Solutions UI e - کلاس 1 فرشته حسنیان;#3244;#موسسه آموزش شهر 1400/2/7 1400/3/30 یکشنبه - سه شنبه 19:30-21:30 1,513,763 مجازی ثبت نام